Fagereng skole, Tromsö, Norge

450 elever, årskurs F-6, 5350 m2

Ansvariga arkitekter: Ingela Ohrstedt,

Björn Malmström, Fråne Hederus Malmström

Färdigställt till höstterminen 2006

Skolan vänder "ryggen" mot nordanvinden och "ansiktet" mot södersolen. Skolbyggnad och skoltomt är utformade så att inne och ute  samverkar.

Vilundaparken kampsporthall,

Upplands Väsby

ombyggnad av simhall till idrottshall för kampsport

projektansvarig arkitekt för FOKUS arkitektur AB

färdigställt 2012

Väsbyskolans idrottshall,

Upplands Väsby

ombyggnad och upprustning samt tillbyggnad

för ny huvudentré

projektansvarig arkitekt för FOKUS arkitektur AB

färdigställt 2012

ohrstedt arkitekter ab