ingela ohrstedt

arkitekt & författare

Postadress:

Rättarbodavägen 30, 197 91 Bro

mobil:+46708 594400

ingela@ioarkitekt.se

En personlig kontakt och en bra dialog

är avgörande för ett framgångsrikt arbete.


Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar.

ohrstedt arkitekter ab