bostäder 

.

Flerbostadshus i två plan 

Underlag för detaljplan

projektansvarig arkitekt

för FOKUS arkitektur AB

ohrstedt arkitekter ab