ingela ohrstedt

arkitekt & författare


akvareller

bilder från Island 2019-2020

Dynjandí, Vestfiðir, Island 2020

Får i vila, Vestfiðir, Island 2020

ohrstedt litteratur