ingela ohrstedt

arkitekt & författare

Arkitektur

Formgivning och projektering av byggnader för skolor, bostäder och arbetslokaler.


Stadsplanering och upprättande av detaljplaner för bostäder, friluftsliv

och andra verksamheter. 


Litteratur

Saknad - en isländsk familjefar
är en roman som publicerades i juni 2019 genom förlaget Ord & Visor i samarbete med Ohrstedt arkitekter. 

Arbetet med boken har pågått under många år.

Projektutveckling

Peter Ohrstedt är också arkitekt och delägare i ohrstedt arkitekter ab. 
Han har genom åren arbetat med projektutveckling av: 
Stora byggprojekt, museer,
kontors- och kulturbyggnader 

se vidare under länken:


>>peter ohrstedt projektutveckling

ohrstedt arkitekter ab

Bro församling Bro kyrka 
Bisättningshus med Ceremonirum för avsked .